Roggenwolf Warg – Equipped.pl EXCLUSIVE!

0

W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiła na świecie swoista eksplozja różnorakich, mniej lub bardziej skutecznych, wzorów maskujących. Dziś niemal każde państwo, poszczególne rodzaje sił zbrojnych, a w skrajnych przypadkach nawet pododdziały, dążą do dysponowania własnym, unikalnym i wyróżniającym się na tle innych wzorem, niektórych sytuacjach stającym się już raczej wzorem rozpoznawczym (wyróżniającym), zamiast maskującym. Istnieje też grupa wzorów, które faktycznie działają, a opracowane są nie przez nawiedzonych artystów, lecz z użyciem naukowych metod analitycznych –nowością w tej kategorii jest rodzina wzorów nazwana Roggenwolf (czyli mitologicznego wilka zbożowego), zaprojektowana i wdrożona przez Australijczyka – Brada Turnera. W chwili pisania tego tekstu, wzory rozpatrywane są jako jedne z propozycji nowego kamuflażu dla amerykańskich wojsk lądowych, a także dla australijskich sił zbrojnych.

Na wstępie, szczypta technicznego wprowadzenia w metodę powstawania wzorów maskujących Roggenwolf. Podstawą jest opatentowany algorytm Dwimor (do niedawna M-Proccess), oparty o badania nad percepcją ludzkiego oka i jego ograniczeniami, umożliwiający opracowanie niemal dowolnych kombinacji skutecznie działających wzorów, wygenerowanych na podstawie zebranych wcześniej i poddanych odpowiedniej obróbce danych spektrofotometrycznych (pomiary porównawcze z wzorcem intensywność światła, wykonywane w zakresie światła widzialnego oraz ultrafioletowego, ewentualnie bliskiej podczerwieni) oraz kolorymetrycznych (wyznaczanie skali barw) reprezentujących przewidywane środowisko użycia. W oparciu o posiadany materiał fotograficzny tworzona jest, dedykowana do danego rejonu lub strefy klimatycznej (na poniższych zdjęciach znajdują się dwa wzory dedykowane na tereny Polski), paleta kolorystyczna, składająca się z pięciu kolorów, która służy następnie do generowania nowego wzoru dedykowanego.

Kamuflaże Roggenwolf kompilują w strukturze wzoru, zarówno mikrowzór, jak i makrowzór, pozwalając na skuteczne maskowanie na różnych dystansach obserwacji. Makrowzór, mający za zadanie rozbicie kształtu obiektu obserwowanego z większych dystansów, składa się z dużych grup pikseli, bo do nich poszczególne elementy tworzące grupy są zbliżone kształtem, osiągających różne rozmiary i kształty – od zbliżonych do owalu wielokątów po rozciągnięte, rozgałęzione formacje, mogące układać się horyzontalnie lub wertykalnie, w zależności od użytej „matrycy” Roggenwolf.

Mikrowzór tworzony jest natomiast poprzez poszczególne piksele, które iluzorycznie stwarzają wrażenie rozmieszczonych chaotycznie – dzięki algorytmowi układają się one w mikrowzór, pozwalający uzyskać skuteczny efekt maskujący poprzez rozbicie charakterystycznych kształtów na krótkim oraz bardzo krótkim dystansie, wedle zapewnień twórcy – do około 15 metrów. Warto zauważyć, że krawędzie poszczególnych pikseli, o wymiarach ~2×2 mm, a także ich grup, nie są zupełnie ostre, dzięki czemu dodatkowo rozmywają widziany obraz i utrudniają rozpoznanie wzrokowe pokrytego kamuflażem obiektu. Nieostre krawędzie pozwoliły również na osiągnięcie efektu przejścia tonalnego pomiędzy poszczególnym kolorami, co zauważyć można na próbkach wzorów. Należy zaznaczyć, że gęstość rozmieszczenia pikseli jest stała (niezmienna), aczkolwiek można niemal dowolnie ustalać kolor w poszczególnych lokacjach oraz ostrość i zakres przejść kolorystycznych pomiędzy sąsiadującymi obszarami.

Ważną cechą kamuflaży Roggenwolf, oprócz niemal dowolnej kolorystyki jaką można dobrać, jest skalowalność wzoru, w zależności od rozmiarów obiektu, który ma zostać nim pokryty – można go zaaplikować na mundury maskujące, jak i na pojazdy czy też obiekty stałe. Na widocznym na fotografii ciągniku siodłowym MAN, należącym do współpracującej ze SPECOPS firmy PA-KO, najmniejszy zastosowany punkt ma rozmiar 10 x 10 cm, ale możliwe jest też pokrywanie takimi wzorami znacznie większych obiektów – wkrótce zobaczyć będzie można kolejne efekty tej kooperacji czyli transportery opancerzone w kamuflażu Roggenwolf. Należy podkreślić, że na pokrycie na widocznej ciężarówce nie jest matowe, ze względu na wymogi bezpieczeństwa ruchu drogowego i służy jako mobilna reklama. Wersja przeznaczona do użytku wojskowego będzie oczywiście matowa.

Prace nad modelami Roggenwolf Warg rozpoczęły się listopadzie 2008. Ostatecznie opracowano cztery podstawowe matryce wzorów zachowujące tożsamą geometrię, a różniące się jedynie ostrością przejść pomiędzy pikselami, na które można nanieść dowolną, uprzednio wygenerowaną paletę kolorystyczną, w tym wypadku składającą się z pięciu kolorów, ale w przygotowaniu są także warianty z siedmioma barwami.

  • Warg α-5g(r0)
  • Warg α-5g(r0) /m1
  • Warg α-5g(r0) /m5
  • Warg α-5g(r0) /m6

W TERENIE

Dzięki uprzejmości gdyńskiej firmy SPECOPS, współpracującej z autorem Roggenwolfa i będącej pierwszym producentem wdrażającym kamuflaże Warg, zespół Equipped.pl mógł rzeczywiście ocenić jak na żywo wyglądają i działają wzory maskujące tej rodziny. Zaznaczyć jednak musimy, że widoczne na fotografiach mundury SPECOPS MBS-1 zostały uszyte z testowej partii tkanin – na 100% bawełnie nadrukowano poszczególne wzory za pomocą techniki druku cyfrowego, podobnej jak stosowanej w wielkoformatowych bannerach, nie mają też żadnych właściwości maskujących w podczerwieni. Oddanie kolorów jest nieco przekłamane, ponieważ technika ta nie pozwala jeszcze na osiągniecie lepszych rezultatów – jednak, gdy pojawi się partia materiału produkcyjnego, na pewno będziemy o tym informować, oczywiście stanie się to dopiero, jak wzór wzbudzi zainteresowanie potencjalnych użytkowników. Docelowo ma to być 50/50 NYCO z obowiązkowym wykończeniem IRR. W przygotowaniu jest także wersja tkaniny z zaaplikowaną technologią amerykańskiej firmy UVR Defence, zapewniającą skuteczne maskowanie także w paśmie ultrafioletu.

Widoczne na poszczególnych fotografiach mundury MBS-1 w następujących wersjach: leśny Roggenwolf Warg 5F-PL czyli Warg α-5g(r0)/m6 w wybarwieniu Woodland 030B0C151C, pustynny Warg 5D-PL, miejski Warg 5U oraz ciekawy wariant uniwersalny, przejściowy, nazwany Warg 5T, mający być swoistą, australijską odpowiedzią na Multicam – ten ostatni wzór jest aktualnie rozpatrywany jako jeden z potencjalnych kandydatów na nowy kamuflaż ADF.

Nie jest to „test skuteczności kamuflażu”, bo i nie mieliśmy ambicji takowego przeprowadzać. To jedynie proste sprawdzenie, jak działają poszczególne wzory w terenach zbliżonych do dedykowanych im. Okazuje się, że Roggenwolf Warg sprawdza się jako wzór maskujący, co częściowo oddają zdjęcia – „na żywo” efekt jest jeszcze lepszy, i to z naprawdę niewielkich odległości. Wykonywaliśmy je z odległości około 15-20 metrów, zarówno z zoomem optycznym, jak i bez. Zdjęcia nie były poddawane obróbce – z formatu RAW zostały zmniejszone i skompresowane do formatu JPEG. Oczywiście na skuteczność maskowania będzie miało wpływ wiele czynników – odległość obserwacji, warunki pogodowe (zdjęcia robione były w warunkach ostrego nasłonecznienia), zamaskowanie głowy, twarzy, rąk, dobór obuwia, oporządzenie, broń, przyrządy użyte do obserwacji, etc – dopiero po uwzględnieniu tych czynników można by mówić o teście kamuflażu.

Prosimy mieć na uwadze, że produkcyjne serie materiału, z uwagi na inny skład tkaniny oraz inną technologie wybarwiania będą się różnić kolorystycznie od prezentowanych na zdjęciach. Mamy nadzieję, że „in plus” – zwiększając w jeszcze większym stopniu zdolności maskujące kamuflażu.

AKTUALIZACJA 06.11.2012 – SPECOPS zakończyła współpracę z ROGGENWOLF Pty. Ltd. i wycofała się z dalszej promocji wzorów Warg.

Umundurowanie do testów udostępniła firma SPECOPS.